Freitag, 4. Juli 2014

Sexx-You Bring The Freak Outta Me (CDM) (1995)


01-You Bring The Freak Outta Me (Extended Club Mix)
02-You Bring The Freak Outta Me (Smooth But Rough Remix)
03-You Bring The Freak Outta Me (Lick It Mix)
04-You Bring The Freak Outta Me (Instrumental)
05-Do You Right (The Sexx Way) (All The Way Mix)
06-Do You Right (The Sexx Way) (5 Alarm Mix)
07-Do You Right (The Sexx Way) (Instrumental)
08-You Bring The Freak Outta Me (A Capella)
09-You Bring The Freak Outta Me (Bonus Beats)

1 Kommentar: